Soldeerverbindingen hebben een aantal belangrijke pluspunten:

  • Ze geven goede thermische en elektrische geleiding.
  • Er is een zeer hoge verbindingssterkte mogelijk (extra hoog bij vergroting van het verbindingsvlak).
  • Spleten kunnen worden gevuld (capillairwerking).
  • Er is geen zichtlijn nodig, zoals bij lastechnieken.
  • Het is geschikt voor elke productieschaal (enkelstuks tot massa).
  • Het is goed reproduceerbaar.
  • De combinatie met warmtebehandeling is mogelijk.
  • Dik-dunverbindingen zijn geen probleem.
  • Verschillende materialen aan elkaar verbinden is mogelijk.