Solderen is het verbinden van materialen met behulp van een te smelten verbindingsmetaal. Dit kan een metaal-metaal-verbinding zijn, maar ook een verbinding van metaal en keramiek of zelfs van keramiek en keramiek. Veel bedrijven hebben bij het ontwikkelen van nieuwe producten geen specialistische kennis in huis over het optimaliseren van de verbindingen tussen verschillende onderdelen en materialen. Mat-tech Development & Testing weet alles over verbindingen en de toepassingsmogelijkheden van high-tech solderen. En solderen biedt vaak onverwacht goede mogelijkheden.