technische ontwikkelingen

Op technisch gebied is onze innovatiekracht gewaarborgd door onze samenwerking met Mat-tech Development & Testing. We ondersteunen elkaar waar nodig en zorgen zo voor de gewenste en noodzakelijke kruisbestuiving. Daarnaast zijn we aangesloten bij diverse nationale en internationale technische netwerken.

 

economische ontwikkelingen

Op economisch gebied onderkennen we ook tal van ontwikkelingen:

  • Miniaturisatie (kleinere producten met meer functionaliteiten).
  • Verlagen energieverbruik (van maakproces, maar ook tijdens de levensduur van producten).
  • Reduceren van het gebruik van milieubelastende stoffen (bijvoorbeeld RoHS).
  • Gewichtsreductie (dunner construeren met sterkere materialen).
  • Verhogen levensduur van producten (kwaliteit).

Wij zijn voor alle deze thema’s een kundig en bereidwillig gesprekspartner die u zeker verder kan helpen.